Hướng dẫn đổi mật khẩu tài khoản trên diễn đàn VABC

Ha Le

New member
#2
Kính gửi VABC:

Vui lòng huỷ giùm tôi tài khoản này và toàn bộ các nội dung đã đăng ở diễn đàn với địa chỉ email truy cập là phle@latourlaw.com. Tôi sẽ đăng ký với tư cách cá nhân với email phle.esq@gmail.com nếu được chấp thuận.

Cám ơn.
 
Top